Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za jednorazową poradę prawną jest ustalane indywidualnie, po zapoznaniu się z dokumentami, i zależy przede wszystkim od stopnia skomplikowania sprawy.
Orientacyjną cenę za konkretną usługę można uzyskać wysyłając zapytanie wraz z przedstawieniem problemu, na adres mailowy kancelarii lub za pośrednictwem formularza kontaktowego. 

W innych sprawach Kancelaria stosuje następujące systemy rozliczeń:

- rozliczenie ryczałtowe
Wysokość wynagrodzenia określona jest na początku współpracy i pozostaje niezależna od czasu, jaki został poświęcony na dane zlecenie. Wynagrodzenie ryczałtowe może być miesięczne, w przypadku stałej obsługi, lub jednorazowe za daną sprawę.

W przypadku spraw sądowych o zapłatę stawki minimalne wskazane w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2002 r., Nr 163, poz. 1349 z późn. zm.) kształtują się następująco:

- do 500 zł - 60 zł;

- powyżej 500 zł do 1.500 zł - 180 zł

- powyżej 1.500 zł do 5.000 zł - 600 zł

- powyżej 5.000 zł do 10.000 zł - 1.200 zł

- powyżej 10.000 zł do 50.000 zł - 2.400 zł

- powyżej 50.000 zł do 200.000 zł - 3.600 zł

- powyżej 200.000 zł - 7.200 zł

- rozliczenie godzinowe
Wysokość wynagrodzenia zależy od ilości godzin poświęconych na dane zagadnienie, gdzie wysokość wynagrodzenia za jedną godzinę pracy określona jest na początku współpracy.

-  rozliczenie ryczałtowo-godzinowe
System ten oparty jest na miesięcznym ryczałcie i limicie godzin pracy prawnika. Każda godzina pracy powyżej ustalonego limitu jest płatna według normalnej stawki godzinowej. Koszt ustalonych z góry godzin pracy w ramach ryczałtu jest niższy niż rozliczanych w systemie godzinowym. Praca Radcy Prawnego wymaga światłego spojrzenia na ogół problematycznej sytuacji. Podejmiemy się prowadzenia skomplikowanych spraw z zakresu różnych dziedzin prawa.

 

Zapraszamy do naszego działu porady prawne.


Kancelaria Radcy Prawnego
Al. Piłsudskiego 25
41-303 Dąbrowa Górnicza

Radca prawny Natalia Lipińska
tel. 695 436 266

e-mail: kancelaria@lipinska-radca.pl
www.lipinska-radca.pl

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - czwartek: 9.00 - 17.00
Piątek: 9.00 - 15.00